آموزشی

تقویم اجرایی

زمانبندي ساعات آموزشي

ساعت

برنامه

7:45 - 7:30

اجراي مراسم صبحگاه

9:00 - 7:45

زنگ اول آموزشي

9:30 - 9:00

زنگ تفريح

10:15 - 9:30

زنگ دوم آموزشي

10:30 - 10:15

زنگ تفريح

11:15 - 10:30

زنگ سوم آموزشي

11:30 - 11:15

زنگ تفريح

12:15 - 11:30

زنگ چهارم آموزشي

12:30 - 12:15

زنگ تفریح و نماز جماعت

13:15 - 12:30

زنگ پنجم آموزشي

اقدامات دفتری

 ماه مهر

 • بررسی مجدد پرونده های دانش آموزان از نظر سن
 • کلاس بندی هایی که در شهریور انجام شده در مهر ماه تجدید نظر می گردد و بعد از ثابت شدن دانش آموزان اسامی آنها بر اساس حروف الفبا به معلم مربوطه داده می شود
 • پرونده ها بر اساس لیست مرتب می گردد
 • تکمیل و بررسی پرونده های پرسنلی همکاران
 • دادن گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانش آموزانی که نیاز دارند

 ماه آبان

 • اسامی دانش آموزان با مشخصات کامل وارد کامپیوتر شده و تا اواسط آبان دفتر آمار اماده می گردد
 • تحویل دفتر آمار به اداره برای تایید و پلمپ شدن

 ماه آذر

 • دریافت بخشنامه ها در همه ماهها و بررسی و اقدام آنها و بایگانی کردن آنها 

ماه دی

 • با شروع امتحانات شفاهی از اواسط دی ماه لیستهای مستمر را در اختیار معلمان قرار داده و قبل از امتحانات تحویل گرفته می شود  

ماه بهمن

 • با شروع امتحانات کتبی از اوایل بهمن پایان آن تا اواسط بهمن لیستهای اصلی در اختیار معلمان قرار داده می شود تا نمرات مستمر و پایانی  را وارد لیست کنند
 • تحویل گرفتن لیستهای اصلی و بررسی آنها از نظر جمع نمرات ،مهر ، و امضاء ،خط خوردگی و ...
 • ورود نمرات به کامپیوتر و دادن کارنامه ها به دانش آموزان فرمهای تیز هوشان در بهمن ماه به دبستان می آید و دانش آموزانی که شرایط شرکت در آزمون تیز هوشان را دارند  یک سری مدارک برای تکمیل فرمهایشان می آورند سپس فرمهای تکمیل شده به اداره ارسال می گردد 

ماه اسفند

 • نمره های آماده شده در داخل فلاپی تحویل اداره می گردد 

ماه اردیبهشت

 • با شروع امتحانات شفاهی از نیمه دوم اردیبهشت و امتحانات کتبی از اوایل خرداد دوباره سری کارهایی را که در نوبت اول انجام داده ایم در نوبت دوم نیز تکرار می کنیم فقط با این تفاوت که در نوبت دوم علاوه بر کارنامه های موقت کارنامه های اصلی نیز صادر می شود
 • تمبر کردن کارنامه های پایه پنجم ، مهر و امضاء و عکس دار کردن آنها
 • فرستادن فلاپی ریز نمرات به اداره

برنامه هاي آموزشی مستمر در طول سال تحصیلی 90-89

-  دادن دفاتر كلاسي و دفاتر حضور و غياب به آموزگاران

1.       در اختيار گذاشتن امكانات كمك آموزشي با استفاده از نظر آموزگاران به آنها

2.       برنامه ريزي جهت معارفه آموزگاران با اولياء در هفته دوم مهر ماه

3.       برنامه ريزي جهت تنظيم برنامه ملاقات آموزگاران پنج پايه با اولياء محترم و ارائه آن به دانش آموزان

4.       رسم نمودار درصدي قبولي سال گذشته و نصب آن در كلاسها

5.        ارزشيابي ورودي جهت تشخيص ميزان يادآوري از آموخته هاي گذشته

6.        شناسايي دانش آموزان ضعيف و برنامه ريزي جهت رفع ضعف آنها

7.        تشويق دانش آموزاني كه پيشرفت نموده اند

8.        كنترل دفاتر كلاسي و نظارت بر عملكرد آموزگاران محترم

9.       برگزاري آزمون هاي هفتگي با اطلاع قبلي در هر پايه

10.   بهره گيري از طرح كتابخانه هاي كلاسي با مشاركت دانش آموزان و همكاري آموزگاران محترم

11.    برگزاري نمايشگاه و فروشگاه كتاب در هفته كتاب و كتابخواني 

12.   تشكيل جلسات مشاوره اي گروهي براي شناسايي دانش آموزان مشكل دار و ملاقات با اولياي آنها

13.   آموزش خط براي همكاران جهت بالا بردن كيفيت خط آنها

14.    كارگاه هاي آموزشي براي همكاران جهت بالا بردن سطح علمي آنان

15.    برگزاري جشن الفبا ويژه دانش آموزان كلاس اول و مسابقه املا بين آنها و دادن جوايز به دانش آموزان پايه اول

16.    برنامه ريزي براي امتحانات تستي جهت دانش آموزان پايه چهارم و پنجم

17.    برنامه ريزي براي دانش آموزان چهارم و پنجم جهت برگزاري كلاسهاي تقويتي براي تيزهوشان

18.   تشكيل جلسه توجيهي براي اولياي محترم براي امتحانات ترم اول و دوم

برنامه هاي پرورشی مستمر در طول سال تحصیلی 90-89 

1.       مراسم صبحگاهي

2.       اجراي مسابقات

3.       مراسم ايام ا...

4.       برنامه هاي بازديد و اردو

5.       اجراي مراسم چهارده معصوم با هماهنگي آموزگاران توسط دانش آموزان

6.       امور مربوط به كتابخانه

7.       اجراي نمايشگاه به مناسبت هاي مختلف

8.       اجراي شوراي دانش آموزي و برگزاري جلسات آن

9.       برگزاري مراسم نماز

اردوهای خارج از دبستان

پايه پنجم

پايه چهارم

پايه سوم

پايه دوم

پايه اول

 

موزه مردم شناسي

موزه مردم شناسي

پارك ارم باغ وحش

پارك ارم باغ وحش

پارك ارم باغ وحش

مهر

فرهنگسرا

فرهنگسرا

موزه دارآباد

موزه دارآباد

موزه دارآباد

آبان

موزه تاريخ

موزه تاريخ

كاخ سعدآباد

كانون پرورش فكري

كانون پرورش فكري

آذر

موزه دارآباد

موزه دارآباد

اماكن مذهبي

باغ يا پارك

باغ يا پارك

دي

مرقد امام

مرقد امام

شهرك ترافيك

شهرك ترافيك

شهرك ترافيك

بهمن

برنامه تفريحي

برنامه تفريحي

برنامه تفريحي

برنامه تفريحي

برنامه تفريحي

اسفند

سينما فيلم شاد

سينما فيلم شاد

سينما فيلم شاد

سينما فيلم شاد

سينما فيلم شاد

ارديبهشت

اقدامات دفتری در تابستان

 تیر - مرداد ماه تابستان 90

 • قرار دادن کارنامه های اصلی در داخل پرونده های دانش آموزان
 • دادن پرونده های دانش آموزان پایه پنجم و سایر پایه ها در صورت انتقال آنها و گرفتن رسید از آنها

  شهریور ماه

 • ثبت نام دانش آموزان از تیر تا شهریور
 • کلاس بندی دانش آموزان
 • بررسی دفتر امتحانات و تحویل آن به اداره جهت پلمپ

فعاليت‌هاي واحد بهداشت

 اقدامات بهداشتی

1.       برنامه هاي بهداشتي مستمر در طول سال

2.        كنترل و نظارت بر توزيع شير در مدرسه

3.       شركت در جلسات مستمر منطقه اي ، شوراي آموزگاران ،شوراي بهداشتي در طي سال تحصيلي

4.       كنترل بهداشت فردي و انجام كمك هاي اوليه

5.       آموزش بهداشت به دانش آموزان ، والدين ، اولياء مدرسه در زمينه هاي مختلف بهداشتي (بهداشت فردي ، محيط ،تغذيه ، رواني ، بيماريها و ... ) با استفاده از وسايل كمك آموزشي

6.       بيماريابي ، كنترل و پيگيري بيماريها و غيبت دانش آموزان

7.       ثبت فعاليت هاي روزانه در دفتر گزارش روزانه ، تهيه و تنظيمآمار ماهانه و ارسال به منطقه

8.       انجام معاينات مقدماتي ( بينايي ، شنوايي ، دهان و دندان و موها )

9.       پيگيري و ارجاع اختلالات جسمي ، رواني و رفتاري دانش آموزان

ماه مهر

 • تکمیل پرونده های بهداشتی دانش آموزان کلاس اول و رفع نواقص واکسیناسیون
 • بررسی و کنترل پرونده های بهداشتی دانش آموزان سایر پایه های تحصیلی
 • انتخاب بهداشتیاران مدارس و ارائه برنامه آموزشی
 • برگزاری مراسم افتتاحیه  بهداشتیاران مدارس در روز جهانی کودک
 • هماهنگی و برگزاری جشن به مناسبت روز جهانی کودک (تهیه پوستر و نمایشگاه نقاشی)و تراکت به بچه ها
 • برگزاری جشن به مناسبت روز غذا
 • اجرای برنامه های آموزشی به مناسبت هفته بهداشت روانی
 • معرفی خدمتگزاران ،سرایداران مدرسه به مراکز بهداشتی و در مانی به منظور دریافت کارت صحت و سلامت
 • شناسایی دانش آموزان با مراقبتهای ویژه با برگه های بهداشتی
 • آموزش تغذیه سالم و تهیه بروشور در خصوص مواد غذایی سالم
 • بررسی وضع بهداشتی دستشوئیها و آب خوری ،کنترل صابون مایع و نظافت آن
 • غربالگری بچه های سرما خورده و بیمار در هر روز و کنترل گواهی های پزشک در خصوص آنفولانزا
 • جشنواره غذاهای سنتی و سالم و پذیرایی از دانش آموزان
 • بررسی بهداشت پوست و مو دانش آموزان برای غربالگری پدیلکوز
 • شارژ کپسولهای آتش نشانی

 ماه آبان    

 • بررسی وضعیت جسمی ، روانی دانش آموزان از طریق مشاهده ،مصاحبه  به منظور  شناسایی دانش آموزانی که نیاز به مراقبتهای ویژه دارند
 • انجام معاینات قد و وزن و ترمیم نمودار فیزیکی دانش آموزان
 • روز جهانی دیابت، آموزش بچه ها و چگونه با تغذیه سالم از شیوع این بیماری می توانیم جلوگیری کنیم . نصب تراکت
 • هفته حمایت از بیماران کلیوی، نصب تراکت آموزش مربی بهداشت در این خصوص، نشریه مربوط به بیماران کلیوی جهت آشنایی دانش آموزان

ماه آذر

 • اولین اقدام در این ماه پیگیری نواقص بهداشتی و ایمنی واحد آموزشی و تکمیل و تجهیز اتاق بهداشت

ماه دی

 • تکمیل و ثبت شناسنامه های سلامت دانش آموزان کلاس اول و ارجاع آنان به درمانگاه جهت سنجش
 • آموزش بهداشت متناسب با بیماریهای شایع در فصل زمستان به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماریها
 • جلب مشارکت فعال دانش آموزان در اجرای فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، تفریحی با توجه به موضوعات بهداشتی مورد نظر
 • 29 دی روز هوای پاک ، برپایی نمایشگاه نقاشی در خصوص عوارض و مشکلات ناشی از هوای آلوده

ماه بهمن

 • اجرای برنامه بهداشتی در دهه فجر
 • جلب مشارکت فعال دانش آموزان در اجرای فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، تفریحی
 • آموزش بهداش بلوغ به دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم

ماه اسفند  

 • تنظیم فعالیتهای آموزشی در خصوص برنامه های زیست محیطی (هفته منابع طبیعی ،روز درختکاری)
 • برنامه ریزی و تنظیم فعالیتهای هفته بهداشت با مشارکت فعال دانش آموزان
 • تهیه و تنظیم فعالیتهای آموزشی در قالب بروشور و جزوه و شعار و حدیث بهداشتی در ارتباط با مسایل بهداشتی ( تهیه پیک بهداشتی و آموزشهای لازم درخصوص تعطیلات نوروزی )
 • درخواست گلدان از شهرداری و کاشت نهال در باغچه مدرسه در هفته درختکاری

ماه فروردین 1390

 • برگزاری مسابقات علمی، بهداشتی ، ورزشی
 • برپایی نمایشگاه های بهداشتی  
 • برگزاری جلسات سخنرانی در خصوص مسائل بهداشتی
 • اهدای جوایز در هفته بهداشت جهانی
 • اجرای برنامه های هفته بهداشت شامل مقال نویسی ، نقاشی ، روزنامه دیواری و مسابقه بهداشتی
 • اهدای جوایز به دانش آموزان برتر بهداشتی

ماه اردیبهشت

 •    پیگیری و رفع نواقص پرونده های بهداشتی دانش آموزان
 •     تکمیل و ثبت معاینات مقدماتی در پرونده ها
 •     برگزاری اختتامیه بهداشتیاران و انتخاب بهداشت یار نمونه واهدای جوایز به آنان 

ماه خرداد 

 •    تهیه گزارش از عملکرد برنامه های بهداشتی در آموزشگاه و ارسال آن به صورت مصور به منطقه
 •    تهیه و جمع بندی آمار سالانه بهداشتی و ارسال آن به منطقه

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:49  توسط نجم الدین بهمنی  |